Trámits

El servei comarcal de joventut (SCJ) té unes competències delegades en matèria de polítiques de joventut, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Direcció General de Joventut, necessàries pel funcionament del servei.

 

Aquestes delegacions corresponen als següents serveis:

 

Altres projectes que es treballen des del SCJ:

 
 

 

 

 

Facebooktwitter