Sessions informatives i de tràmit conjunt

Dubtes de com demanar la teva Beca d’estudis Postobligatoris? 

L’Oficina Jove del Baix Empordà oferirà

🖥️ Sessions informatives i de tràmit conjunt els dies:

  • Dilluns 18 de setembre de 10 a 14h.
  • Dimarts 19 de setembre de 17 a 19h.
  • Dijous 21 de setembre de 17 a 19h.
  • Divendres 22 de setembre de 10 a 14h.

C. Coll i Vehí, 16-24 – 17100 La Bisbal d’Empordà

Necessitaràs els següents documents: 

✔ Còpies dels NIF / NIE dels membres de la unitat familiar.
✔ Número de compte bancari en el qual vols rebre la beca, del qual n’has de ser titular o cotitular.
✔ Si sou família nombrosa o el sol·licitant o algun dels seus germans és discapacitat, necessitareu una còpia del document que reconegui aquestes circumstàncies ja que us sol·licitarà alguna de les seves dades.
✔ Si vols sol·licitar l’ajut de residència, necessitaràs tenir a mà el contracte de lloguer (en el qual ha de figurar el NIF / NIE de l’arrendador / arrendatari / s). Si encara no saps les dades del domicili, hauràs d’enviar amb posterioritat el contracte a la unitat de beques.
✔ Si et declares unitat familiar independent necessitaràs la informació de l’habitatge i de l’empresari que t’ha contractat (el seu NIF / CIF i les quantitats admeses)
✔ Si has tingut ingressos a l’estranger o algun dels teus familiars, necessitaràs tenir a mà l’import i la moneda en què es va cobrar.
✔ Si algun dels membres de la unitat familiar fos autònom o propietari d’alguna empresa en un 50% o més, necessitaràs saber el percentatge de participació a la mateixa, el NIF / CIF de la societat i l’ import dels ingressos “bruts” obtinguts al 2016.
✔ Certificat renda 2016 (si l’has fet) o Certificat d’imputacions (si no l’has fet), en cas d’haver d’acreditar Independència econòmica. 

 

Facebooktwitter