Projecte tècnic compartit de joventut

El projecte de tècnic compartit de joventut funciona al Baix Empordà des de l’any 2005. Es tracta d’arribar a aquells municipis de menys de 3.000 habitants, interessats a disposar d’un tècnic compartit amb altres municipis, per implementar les polítiques de joventut al territori.
Actualment hi ha contractades 2 tècniques compartides de joventut que donen cobertura a 6 municipis,  dissenyant, redactant i implementant els plans locals de joventut i els diferents projectes i actuacions juvenils que se’n deriven a cadascun dels municipis.
Els municipis que actualment disposen d’aquesta figura al Baix Empordà són Albons, Bellcaire d’Empordà i la Tallada d’Empordà i Mont-ras, Vall-llobrega i Forallac.
 
Les tasques més genèriques desenvolupades a municipis corresponen a:  
Coordinació amb el referent polític de cada municipi i/o altres agents que els puguin ser d’utilitat a l’hora d’implementar el projecte i d’optimització de recursos.
Dissenyar i planificar les accions juvenils a cadascun dels municipis a través de la redacció, implementació i avaluació dels corresponents plans locals de joventut i projectes.
Informar i assessorar als joves i entitats sobre matèries relacionades amb polítiques de joventut.
Fomentar la participació, l’autonomia juvenil i l’associacionisme.
Coordinació amb la taula tècnica comarcal de joventut i amb la xarxa de professionals de joventut de la Coordinació Territorial de Joventut de Girona.
 Per a més informació i assessorament del projecte:
Consell Comarcal del Baix Empordà
Servei comarcal de joventut – Oficina Jove del Baix Empordà
Tel. 972 645 542
gamiel@baixemporda.cat

 

 

 

 

 

 
Facebooktwitter