Premis extraordinaris de Batxillerat

Inscripcions del 30 de maig al 6 de juny de 2017
És el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació d’excel·lència en l’etapa del batxillerat, així com de la constància i el compromís pel treball compartit amb els professors i la família.
 

Els alumnes que obtinguin aquest premi rebran un diploma en l’acte oficial de lliurament del Premi, tindran el reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic i podran optar als Premis Nacionals de Batxillerat que organitza el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

A més, comporta els avantatges següents:

  • Exempció de les taxes universitàries del primer curs.
  • Dret a un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes per estudiar la llengua estrangera que desitgin.
  • Estada en una institució o un centre de recerca relacionats amb el seu camp d’interès.

 

 Poden optar al premi:

Els alumnes matriculats a segon de batxillerat a Catalunya durant el curs 2016-2017 que tinguin una nota mitjana del batxillerat igual o superior a 8,75.

Hi poden participar tots els alumnes de centres públics, concertats i privats, tant si estudien a distància com de manera presencial.

 
Quines proves realitzaran:

Les proves es fan durant un matí i s’agrupen en dos blocs:

  • En el primer, han de fer un comentari de text històric i un comentari de text literari, un en llengua catalana i l’altre en llengua castellana.
  • En el segon, han de fer una prova de la llengua estrangera que han estudiat i una altra d’una de les matèries de modalitat que han cursat durant els dos cursos de batxillerat.

Els alumnes tenen un temps màxim de cinc hores per fer les proves, dues hores i mitja per a cada bloc.

 

 
Facebooktwitter