Beques Batxillerat Internacional Col·legis Mundo Unido 2018

Beques per a estudiar el Batxillerat Internacional en els Col·legis del Mundo Unido 2018 (Convocatòria)

Organisme atorgant

FUNDACIÓN COMITE ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO

Objecte

La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido obre la convocatòria de places (amb beca total o parcial, o sense beca) per estudiar els dos cursos del Batxillerat Internacional en els centres d’aquesta organització.

El nombre de beques convocades podrà variar en funció dels patrocinadors aconseguits al tancament de la convocatòria, que -juntament amb les aportacions familiars- permeten que els alumnes espanyols puguin anar als Col·legis del Món Unit. De la totalitat de les places amb beca ofertades, una d’elles es destinarà a, com a mínim, un estudiant amb discapacitat.

Beneficiaris

  • Posseir la nacionalitat espanyola en el moment de la convocatòria o haver viscut a Espanya els últims vuit anys.
  • Haver nascut en els anys 2001 o entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2002 (és obligatori que els estudiants hagin complert els 16 anys en el moment de començar el curs en un Col·legi del Món Unit).
  • Estar cursant 4t de l’ESO o 1r de Batxillerat i, en ambdós casos, tenir aprovat l’any anterior (si l’alumne quedés seleccionat en la fase final no podrà tenir cap suspens a final de curs).
  • Tenir bon expedient acadèmic i coneixements bàsics d’anglès.
  • Haver fet un ingrés de 14 €, en concepte de despeses de selecció en el número de compte del Banc Popular: ES90 0182 2487 74 0208547269.
  • Haver complimentat l’imprès d’acord amb les instruccions i la documentació a aportar abans del tancament de la convocatòria.

Dotació

La beca està valorada en 50.000 euros de mitjana i inclou despeses d’escolaritat, allotjament i manutenció equivalents a dos cursos acadèmics en els Col·legis. No estan inclosos els costos del viatge i dels diners de butxaca, que correspondrà abonar als pares-tutors de l’alumne / a.

Lloc de presentació sol·licituds

El procés es realitza on line, a través del següent enllaç: http://plazas.colegiosmundounido.es/

Termini de presentació sol·licituds

20 novembre de 2017

Normativa

Convocatòria
Facebooktwitter