Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil.

 

 

Els requisits per inscriure’s són:
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

 

Contacta amb el teu punt més proper perquè t’informi dels programes i formacions que tens al teu territori:
Oficina Jove del Baix Empordà
Programa de Garantia Juvenil
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h
Can Genís, Palafrugell, dimarts de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Espai Jove, Calonge, dijous de 9 a 14 h.
ebanti@baixemporda.cat
Tel. 699 425 255

 

Facebooktwitter